TÉ L’EDAT LEGAL PER COMPRAR O CONSUMIR BEGUDES ALCOHÒLIQUES AL SEU PAÍS DE RESIDÈNCIA?

SI

NO